Om oss

Kollegahjälpen är ett nätverk av åkeriföretagare och lastbilsförare som ställer upp för att hjälpa lastbilsförare som har varit inblandade i en trafikolycka eller ett rån att bearbeta sina upplevelser och kunna gå vidare i livet.

Ett nätverk av särskilt utbildade åkeriföretagare och lastbilsförare hjälper kollegor som råkat ut för olyckor, rån eller överfall. Nätverket med namnet "Kollegahjälpen" har skapats av TYA,  Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd och Sveriges Åkeriföretag.


- Vid trafikolyckor tar man hand om drabbade rent fysiskt. Men det gäller också att ta itu med hur människor känner sig efter dramatiska händelser. Ofta handlar det om starka upplevelser som behöver bearbetas. Jag tycker därför att det är viktigt att ställa upp som kollegahjälpare och stötta förare som har råkat ut för en trafikolycka eller liknande. Det säger Bengt Ramlid, kollegahjälpare. Han är en av de cirka 30 kollegahjälpare som ingår i nätverket av åkeriföretagare och lastbilsförare.

Kollegahjälparens främsta uppgift är att vara jourhavande medmänniska och att lyssna, lyssna och åter lyssna.

Kollegahjälpare finns över hela landet

Varje år inträffar ett hundratal allvarliga olyckor och andra incidenter som innebär svåra upplevelser för lastbilsförare. Det handlar bland annat om personbilar som kommit över på lastbilens sida av vägen och frontalkolliderat. Rån och kapning där förövarna använder hot om våld har också blivit vanligare.

- Vi blir också en resurs för polisen och räddningstjänsten, säger Maria Vigren, TYA. Göran Danielsson, SÅ och Dick Sundberg, TYA, är tillsammans med Maria projektledare för Kollegahjälpen. - Våra kollegahjälpare kompletterar insatserna vid svåra händelser. Kollegahjälparen ska finnas till hands för stöd till kollegor i åkerinäringen som har råkat ut för en allvarlig trafikolycka eller rån/överfall under arbetstid och ge kollegan stöd att bearbeta sina upplevelser. Många av hjälparna har egna erfarenheter av trafikolyckor och känner ett stort engagemang att hjälpa andra.
- Stödet från kollegor och vänner är oerhört viktigt, inte minst i det första skedet efter att en olycka har inträffat, säger
Dick Sundberg.

Kollegahjälpen startade år 2001 och cirka 30 utbildade hjälpare finns nu redo att hjälpa till runt om i landet.
Kollegahjälparna har fått sin utbildning i avlastningssamtal och krislära av Kris- och Traumacentrum, som har lång erfarenhet i ämnet, bland annat från Estoniakatastrofen, Bosnien och Gottröraolyckan.

Kollegahjälpen stöds av försäkringsbolaget Länsförsäkringar, Volvo Lastvagnar samt Scania.