När olyckan är framme!

Vad är en kris?
Per Sandberg

Per Sandberg är psykolog på Kris och Traumacentrum och har lång erfarenhet av kris- och traumabearbetning.
Per Sandberg svarar nedan på lite vanliga frågor kring kriser och krisomhändertagande.

”Vad är en kris?”
Under vårt liv skapar vi oss en inre bild, en inre karta av världen. Man kan säga att vi hamnar i kris i den stund den yttre världen vägrar bekräfta vår inre bild. Det är i den stund inget av det vi lärt oss, då våra erfarenheter och kunskaper inte räcker för att förstå eller lösa de svårigheter vi ställts inför som vi hamnar i kris. En krisreaktion är i grunden en frisk reaktion. En kris är trots allt ofta en möjlighet till en förändring som innebär något positivt, något vi lär oss något av även om det inte känns så i det akuta skedet. Man kan till och med säga att kriser är nödvändiga för vår mognad som människor. Som kuriosa kan nämnas att det kinesiska tecknet för ”kris” är det samma som tecknet för ”möjlighet”.

”Hur reagerar vi i en krissituation?”
En kris kan beskrivas bestå av fyra olika faser. Den första brukar kallas chockfas. Chockfasen utmärks av att vi stänger av de känslor som är alltför smärtsamma. Ofta missuppfattas denna reaktion som om man ”tar det hela så lugnt” när det egentligen bara är så de ter sig utåt medan det i det inre kan vara ett totalt kaos. När chocken släpper går vi in i nästa fas som brukar kallas reaktionsfasen. Det är då vi börjar släppa fram alla känslor av ångest, sorg, skuld eller skam och kanske behöver mycket tröst och närhet för att stå ut med det som hänt. Kroppen brukar också reagera med skakningar, hjärtklappning och svettningar. Frågan ”varför” är typisk för denna fas. När reaktionsfasen så småningom avslutats går vi in i bearbetningsfas och nyorienteringsfas, där livet långsamt återgår till det mer normala. Denna process kan ta fem minuter eller fem år beroende på den situation vi råkat ut för.

”Varför reagerar vi människor olika på kriser, vissa verkar bara skaka av sig det och gå vidare medan andra mår riktigt dåligt?”
Man kan säga att våra reaktioner beror på situationens längd och intensitet , men också på hur individen tolkar det som händer. Det är så att vi i en svår situation inte bara reagerar på det som händer just nu, utan på de samlade upplevelser vi har i hela vårt liv. Vid en olycka reagerar vi inte bara på det som just nu har hänt utan också på tidigare olyckor eller incidenter som vi varit med om tidigare.

”Min man är irriterad, sover dåligt, äter ingenting och har tappat lusten att leva. För några månader sedan var han med om en dödsolycka, en personbil som körde in i fronten. Han vill inte prata, men kan det ha något samband? Vad kan jag göra?
”Hustru””
Det låter som din man lider av det vi kallar post traumatisk stress. Han behöver verkligen prata, men kanske tycker det är svårt att prata med dig. Du har inte kört lastbil, du vet inte hur det är, du kan inte förstå. Det är vanligt att personer som varit med om det din man varit med om tänker så. Mitt förslag är att du tar kontakt med någon av kollegahjälparna. De har utbildning i krisomhändertagande och vet ju också hur det är att vara lastbilschaufför. De kan prata med din man. Om de sen bedömer att han behöver mer hjälp vet de var din man kan få sådan hjälp.

”Kan en kollegahjälpare klara av det, behövs det inte professionell hjälp ?”
I de allra flesta fall kan en person med hjälp av en anhörig eller kompis, som har en portion medkänsla och livserfarenhet klara av att bearbeta mycket svåra händelser. En kollegahjälpare är just en sån person, men som också har en utbildning i krisomhändertagande. I vissa fall är det dock så att den drabbade kan behöva mer professionell hjälp och då är det viktigt att få tillgång till sådan hjälp. Krisreaktioner är som tidigare sagt inte ”sjuka” men kan i enstaka fall innebära ett livslångt lidande. Psykologer är ofta bra på att hjälpa människor i kris och det är inte ett tecken på att man är psykiskt sjuk att man går till en psykolog. Ofta är det inte heller fråga om så många samtal förrän man mår betydligt bättre.

”Vad är kollegahjälparens uppgift?”
Kollegahjälparens uppgift är att ta kontakt med den drabbade och som kollega genom samtal och kanske andra åtgärder hjälpa den drabbade att bearbeta det som hänt. Målet är förstås att den som råkat ut för något svårt i sitt arbete som lastbilschaufför ska komma igång att arbeta igen. Kollegahjälparen kan också bedöma om den drabbade behöver professionell hjälp och i sådana fall hänvisa till en psykolog som är utbildad för detta.

”Är det i alla lägen bättre att prata om något som har hänt, kan det inte bli värre av att prata?”
Det är alltid bättre att prata om det som hänt även om det kan kännas svårt just för tillfället. (Naturligtvis är det viktigt att den man pratar med vill och orkar lyssna och inte fördömer en för det man gjort.) Man ska välja att prata med någon man har förtroende för, då är det aldrig fel.